Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

E-PODATELNA

Adresa elektronické podatelny:

podatelna@khsjih.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání doručovaných Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava.

Dodání e-mailového podání na adresu elektronické podatelny bude podateli neprodleně potvrzeno v zaslaném notifikačním e-mailu. Pokud notifikační e-mail podatel neobdrží, jeho podání nebylo KHS kraje Vysočina doručeno.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, rtf, txt, odt, zfo, případně dalších běžně používaných textových formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Přílohy nezasílejte ve formě archivních a kompresních formátů (například: ZIP, RAR, 7z). V takových případech KHSV odmítne dokument přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.

Maximální velikost přijaté zprávy do elektronické podatelny je 50 MB.

Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány také na technických nosičích dat, a to CD, DVD, USB.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Náležitosti podání:

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání v elektronické podobě musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podání je možno učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu za předpokladu, že tento způsob bude do 5-ti dnů potvrzen písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se elektronické podatelny je možné zaslat na uvedenou elektronickou adresu, případně na poštovní adresu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava.Tiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup KHSV jako správný

Informace pro veřejnost

6.2.2023: Očkování zachraňuje životy

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic