Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

Informace o kontrolách za rok 2021 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce 2021 bylo KHS kraje Vysočina provedeno celkem 2879 kontrol, z nichž u 198 kontrol byly nalezeny závady.

Z tohoto množství kontrol provedl:

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

691 kontrol potravinářských podniků, z nichž u 83 kontrol byly nalezeny závady; při 105 kontrolách bylo odebráno 356 vzorků, z nichž 63 nevyhovělo, z toho ze 144 vzorků pokrmů včetně surovin pro jejich výrobu nevyhovělo 55, ze 149 vzorků ze stěrů z prostředí nevyhovělo 8; z 1 vzorku materiálů určených pro styk s potravinami – nevyhovělo 0.

47 kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u 4 kontrol byly nalezeny závady, bylo odebráno 5 vzorků, všechny vyhověly.

Odbor hygieny obecné a komunální

977 kontrol, z nichž u 39 kontrol byly nalezeny závady; bylo odebráno 558 vzorků.

Odbor hygieny práce

458 kontrol, z nichž u 12 kontrol byly nalezeny závady.

Odbor hygieny dětí a mladistvých

409 kontrol, z nichž u 59 kontrol byly nalezeny závady; bylo odebráno 271 vzorků, z nichž 62 nevyhovělo.

Odbor protiepidemický

297 kontrol, z nichž u 1 kontroly byly nalezeny závady; bylo odebráno 210 vzorků z nichž 12 nevyhovělo.Tiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup KHSV jako správný

Informace pro veřejnost

6.2.2023: Očkování zachraňuje životy

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic