KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor správní

Ředitel/ka odboru: Tato pozice momentálně není obsazena.

Oddělení právní a kontrolní

Jihlava
Mgr. Rudolf Sekava
vedoucí oddělení

Oddělení personální a dokumentační

Žďár nad Sázavou
Ing. Hana Šulcová
vedoucí oddělení

 

 

Popis činnosti odboru

Za tím účelem:

a) vede dokumentační službu a dokumentační místa na jednotlivých pracovištích,

b) vede spisovnu a zajišťuje skartaci písemností,

c) zajišťuje chod podatelny a výpravny v sídle a na vybraných územních pracovištích.