KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)

V souladu s ustanovením článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků Krajské hygienické stanici kraje Vysočina.

 

Přehledná prezentace problematiky včetně popisu zhodnocení příčinné souvislosti

Úplný manuál Evropské komise v originálním anglickém znění

Český manuál vypracovaný Evropskou komisí, který ale neobsahuje překlad přílohy č. 1 věnované zhodnocení příčinné souvislosti. Tato problematika je pojednána v originálním anglickém znění nebo v přehledné prezentaci (odkaz výše).

Formulář A pro hlášení závažného nežádoucího účinku