KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Personální obsazení vedoucích funkcí

Ředitel

Jihlava
JUDr. Jan Pečinka
vedoucí služebního úřadu

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Jihlava
Ing. Šimon Veleba
ředitel sekce ochrany a podpory a veřejného zdraví

Odbor hygieny obecné a komunální

Jihlava
Ing. Milan Brychta
ředitel odboru

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Jihlava
Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru

Odbor hygieny práce

Žďár nad Sázavou
MUDr. Eva Černá
ředitelka odboru

Odbor protiepidemický

Jihlava
MUDr. Hana Pavlasová
ředitelka odboru

Odbor ekonomicko-provozní

Žďár nad Sázavou
Ing. Alena Růžičková
ředitelka odboru

Oddělení správní

Žďár nad Sázavou
Mgr. Barbora Švaňhalová
vedoucí oddělení