KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Stravovací služby

Aktuálně

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních

Nutriční doporučení

Pokrývka hlavy a ochranný oděv

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace v kategorii

Požadavky hygieny potravin

Prohlášení o splnění bezpodmínečně nutných požadavků

 

zveřejněno 27. 12. 2022

Zásady správné výrobní a hygienické praxe - I. část

Zásady správné výrobní a hygienické praxe - II. část

zveřejněno 27. 12. 2022

Příručky správné výrobní a hygienické praxe pro hostinské praxe, výrobu zmrzliny a jednoduché kuchyně.

zveřejněno 27. 12. 2022

Právní předpisy Evropské unie závazné pro provozovatele stravovacích služeb od 1. ledna 2006.

zveřejněno 27. 12. 2022

Zdravotní rizika metanolu v lihovinách

zveřejněno 27. 12. 2022

Základní informace o grilování

zveřejněno 27. 12. 2022

Informace o akryldamidu v potravinách a sledování v letech 2007 - 2014.

zveřejněno 27. 12. 2022

Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou soli v Evropě. Lékaři dlouhodobě upozorňují, že nadbytek soli v jídle ohrožuje naše zdraví a zatěžuje především ledviny a oběhový systém. Hlavní hygienik v rámci kampaně „Solme s rozumem“ vydal Výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli, jako jsou například školní jídelny, restaurace, výrobci potravin, ale i široká veřejnost.

zveřejněno 27. 12. 2022

Zdravotní obtíže po konzumaci potravin - co mám dělat?

Objevila-li se u Vás nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Ten Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.

zveřejněno 22. 12. 2022