KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněné poskytnuté informace dle § 5, odstavce 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Protikorupční program

Sankce za přestupky

Přehled právních předpisů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a činností hygienické stanice

Roční informace o kontrolách

Výroční zpráva o činnosti

Rozpočet

Informace poskytované subjektu údajů

Další informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Prohlášení o přístupnosti

Základní přehled o přístupnosti budovy - pracoviště Jihlava

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Havlíčkův Brod

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Pelhřimov

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Třebíč

Základní přehled o přístupnosti budovy - územní pracoviště Žďár nad Sázavou