KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Předměty běžného užívání

Informace v kategorii

Kontroly výrobků s obsahem HHC v březnu 2024 – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

zveřejněno 18. 4. 2024

Zákon o obalech (prezentace):

Obaly kosmetických přípravků

zveřejněno 27. 12. 2022

Informace na stránkách MZ ČR

Upozornění SZÚ

zveřejněno 27. 12. 2022

V souladu s ustanovením článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků Krajské hygienické stanici kraje Vysočina.

zveřejněno 22. 12. 2022

EN - Nařízení komise EU č. 284-11

CZ - Nařízení komise EU č. 284-11

Místo vstupu zboží do ČR

zveřejněno 22. 12. 2022