KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 1 / 22

Od 11. července platí v rybníce Ředkovec na Havlíčkobrodsku zákaz koupání, který vydala Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV). Došlo zde k výraznému překročení limitních hodnot množství sinic a chlorofylu-a. Zákaz koupání nadále trvá i ve VN Sedlice.

Snímek rybníka Ředkovec Rybník Ředkovec

zveřejněno 12. 7. 2024 - 7:46

Krajští hygienici vyhlásili s platností od 4. července dočasný zákaz koupání ve VN Sedlice. Při monitoringu jakosti vody a následné laboratorní analýze odebraného vzorku vody bylo zjištěno, že zde voda nevyhovuje hygienickým požadavkům z důvodu masivního výskytu sinic a překročení mezních hodnot chlorofylu-a. Koupajícím se osobám zde hrozí akutní poškození zdraví. 

snímek Vodní nádrž Sedlice  Vodní nádrž Sedlice

zveřejněno 4. 7. 2024 - 11:35

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) před začátkem letní sezóny zkontrolovala padesát provozoven stravovacích služeb prodávajících točenou zmrzlinu. Hygienici se v průběhu května zaměřovali na dodržování hygieny výroby a zdravotní nezávadnost prodávané zmrzliny. V provozovnách bylo odebráno 25 vzorků zmrzliny a provedeno 125 stěrů z pracovních ploch, výrobního zařízení a používaných pomůcek. V akreditované laboratoři byl proveden jejich mikrobiologický rozbor. 13 odebraných vzorků zmrzliny a 29 stěrů nevyhovělo hygienickým standardům.

snímek - ilustrační foto zmrzlinového stánku Ilustrační snímek

zveřejněno 1. 7. 2024 - 14:02

Krajští hygienici provedli 24. června další průběžné monitorování jakosti vody ve vybraných přírodních koupacích plochách na Vysočině. Hygienickým požadavkům stále neodpovídá voda ve Vodní nádrži Sedlice. Přítomnost sinic a chlorofylu-a byla zjištěna u městské pláže Červená Řečice VN Trnávka a v Pilské nádrži. V ostatních sledovaných lokalitách jsou výsledky velmi dobré.

snímek Vodní nádrž Sedlice Vodní nádrž Sedlice

zveřejněno 28. 6. 2024 - 8:11

Krajští hygienici zahájili 10. června letošní monitorování jakosti vody ve vybraných přírodních koupacích plochách předsezónními odběry. Výsledky jsou v Kraji Vysočina ve většině ze sledovaných lokalit dobré. Zhoršená kvalita vody byla zjištěna ve Vodní nádrži Sedlice. U Koněšínské pláže Dalešické přehrady a v rybníce Ředkovec byl odhalen ve vyšší míře chlorofyl-a.

Ilustrační foto odběr vzorků vody z vodní nádrže Sedlice Ilustrační snímek - odběr vzorků vody z Vodní nádrže Sedlice

zveřejněno 14. 6. 2024 - 2:00
Stránka 1 / 22