KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 1 / 18

V roce 2023 provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen KHSV) celkem 126 kontrol venkovních hracích ploch s pískovištěm. Z toho bylo 86 kontrol hřišť u škol a školských zařízení, u živností typu péče o dítě do 3 let a mimoškolní výchova a vzdělávání, a u dětských skupin. Dalších 40 kontrol proběhlo u hřišť jiného provozovatele. Při jedné kontrole venkovní hrací plochy při mateřské škole byla zjištěna závada spočívající v nezakrytí pískoviště proti znečištění a v mechanickém poškození obruby pískoviště. Za zjištěnou závadu byla uložena peněžitá sankce. Další kontroly neodhalily žádné závady.

Fotografie dětského hřiště v Polné ulice Vrchlického Dětské hřiště v Polné, Vrchlického

zveřejněno 4. 3. 2024 - 12:52

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 9. týden roku 2024 eviduje 1491 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Za poslední tři týdny dochází k poklesu počtu nově hlášených případů. Za devátý týden letošního roku se snížila relativní nemocnost v kraji o dalších 10,6 %. Nejvíce případů je stále hlášeno ze žďárského okresu, a to 2094/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 1534/100 tis. obyvatel, na Jihlavsku 1405 a na Havlíčkobrodsku 1337 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč je hlášeno 989 případů na 100 tis. obyvatel.

Graf hlášení počtu případů akutních respiračních onemocnění za 9. týdenZdroj: Registr ARI

zveřejněno 4. 3. 2024 - 1:36

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 8. týden roku 2024 eviduje 1667 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Došlo k dalšímu poklesu počtu nově hlášených případů oproti předcházejícímu týdnu, a to o 5,7 %. Nejvíce případů je stále hlášeno ze žďárského okresu, a to 2533/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 1746/100 tis. obyvatel, na Jihlavsku 1429 a na Havlíčkobrodsku 1350 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč je nově hlášeno 1152 případů na 100 tis. obyvatel.

Graf hlášení akutních respiračních onemocnění za 8. týden Zdroj: Registr ARI

zveřejněno 26. 2. 2024 - 12:10

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) v průběhu celého Mistrovství světa v biatlonu průběžně kontrolovala dodržování hygienických podmínek nabízených stravovacích služeb. Zkontrolováno bylo během dvou týdnů 28 provozovatelů. Jednalo se o cateringové společnosti, stánkové prodejce či provozovatele místní kavárny. Celkem proběhla kontrola u pěti desítek výdejních míst pokrmů a nápojů. V jednom případě byla provozovateli nařízena likvidace prošlých potravin a udělena peněžitá sankce. V několika málo případech došlo k drobným pochybením, která byla na místě řešena domluvou a personál je obratem odstranil.

zveřejněno 23. 2. 2024 - 12:10

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) za 7. týden roku 2024 eviduje 1768 nových případů akutních respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tis. obyvatel. Dle předpokladu v průběhu jarních prázdnin došlo k poklesu počtu nově hlášených případů, a to o 18,6 %. Nejvíce případů je stále hlášeno ze žďárského okresu, a to 2496/100 tis. obyvatel. V okrese Pelhřimov je nových případů 1933/100 tis. obyvatel, na Jihlavsku 1717 a na Havlíčkobrodsku 1309 nových pacientů na 100 tis. obyvatel. V okrese Třebíč je nově hlášeno 1283 případů na 100 tis. obyvatel.

Graf Hlášení akutních respiračních onemocnění 7. týdenZdroj: Registr ARI

zveřejněno 20. 2. 2024 - 2:27
Stránka 1 / 18