KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Tiskové zprávy

Stránka 1 / 11
Přejít na stránku:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) pravidelně kontroluje stánky s rychlým občerstvením. Obzvláště tam, kde se setkává větší množství návštěvníků, například na hudebních festivalech, kulturních akcích, velkých poutích, sportovních utkáních, koupalištích nebo v kempech. Od začátku května až do konce prázdnin hygienici provedli celkem 188 kontrol stánků rychlého občerstvení. Nedostatky byly zjištěny u 38 provozovatelů.

 Ilustrační snímek

 Ilustrační snímek

zveřejněno 12. 9. 2023 - 1:49

V pondělí 28. 8.  provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) odběry vzorků vody v koupacích plochách, kde byl již dříve zjištěn výskyt sinic a chlorofylu-a. Výsledky svědčí o tom, že množství sinic je v těchto místech stále velké.

Rybník Kachlička zákaz koupání V rybníce Kachlíčka stále platí zákaz koupání

zveřejněno 31. 8. 2023 - 2:19

Krajští hygienici pokračují  v kontrolách dětských táborů na Vysočině. Od začátku prázdnin do 17. 8. zkontrolovali již  120 dětských táborů a 2 jiné podobné akce pro děti. Dále bylo provedeno 10 kontrol stravovacích zařízení, které dodavatelsky zajišťují stravování pro dětské tábory. Při kontrolách byly odhaleny nedostatky u 13 provozovatelů. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce.

stanový tábor Ilustační foto stanový tábor na Vysočině

zveřejněno 25. 8. 2023 - 7:00

Ve vodní nádrži Sedlice je Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHSV) vydán zákaz koupání. Výsledky odebraných vzorků vody prokázaly masivní výskyt sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. I v některých dalších lokalitách došlo vlivem horkého počasí k namnožení sinic a tím ke zhoršení kvality vody. Jedná se o rybníky  Ředkovec a Medlov a také o Koněšínskou pláž na Dalešické přehradě. Tyto sledované koupací plochy jsou nově od tohoto týdne zařazeny do třetího stupně, který odpovídá mírně zvýšené pravděpodobnosti vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání i nadále trvá pro rybník Kachlička.

pohled na hladinu VN Sedlice Vodní nádrž Sedlice

zveřejněno 24. 8. 2023 - 13:18

V pátek 11. 8. odebrali krajští hygienici kontrolní vzorky vody koupacích ploch, ve kterých předchozí monitoring odhalil zvýšené mikrobiologické znečištění. Jednalo se o Velký Pařezitý a Malý Pařezitý rybník a odběrné místo Městská pláž Červená Řečice na vodní nádrži Trnávka. Důvodem kontrolních odběrů bylo potvrzení, zda zvýšené mikrobiologické znečištění bylo pouze krátkodobé. Aktuální výsledky testů ukázaly, že v obou Pařezitých rybnících je voda opět čistá a hygienicky nezávadná. Na Trnávce je však opakovaně zjištěn zvýšený výskyt sinic.

Malý Pařezitý Malý Pařezitý

zveřejněno 15. 8. 2023 - 11:22
Stránka 1 / 11
Přejít na stránku: