KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Pitná voda

Informace v kategorii

Odpovědi na dotazy k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (po novele vyhlášky č. 371/2023.

zveřejněno 2. 2. 2024

Pořádání škol v přírodě - souhrn potřebných informací.

zveřejněno 29. 12. 2022

Změna legislativy na obsah provozních řádů vodovodů dodávajících vodu pro veřejnou potřebu

zveřejněno 27. 12. 2022

V legislativě týkající pitných vod je uvedeno o pesticidech následující:

Pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.

zveřejněno 27. 12. 2022

Opatření při nouzovém zásobování v případě omezeného nebo úplného odstavení zdrojů pitné vody v Kraji Vysočina

zveřejněno 22. 12. 2022

Dnem 1.10.2003 nabyla účinnosti novela zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 274/2003.

Dle § 4, odst. 2 tohoto zákona je povinností orgánu ochrany veřejného zdraví, v daném případě KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, určit způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody dodávané rozvodem veřejného vodovodu nebo z veřejné studny, vodovodu provozovaného jako součást podnikatelské činnosti, pitné vody z výdejních automatů nebo z individuálních zdrojů zásobujících pitnou vodou veřejné objekty, a to na návrh vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.

zveřejněno 21. 12. 2022

Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť:

Vyhláška č. 35 / 2004 Sb.

zveřejněno 21. 12. 2022