KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bude zahájeno dne 12. 6. 2023 předsezónními vzorky.

Aktuální informace

Sledované koupací plochy

Druhy míst ke koupání

Hodnocení kvality vody

Legislativa

Zařazení vodních ploch do povodí

Zdravotní problematika

Onemocnění

Hrozící nebezpečí

Sinice

UV záření

Přírodní koupací vody v ČR

Geoportál ČR

Koupací vody v ČR podle směrnice 76/160/EHS

Kvalita rekreačních vod v ČR