KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupací plochy v Kraji Vysočina

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Aktuální informace

Sledované koupací plochy

Druhy míst ke koupání

Hodnocení kvality vody

Legislativa

Zařazení vodních ploch do povodí

Zdravotní problematika

Onemocnění

Hrozící nebezpečí

Sinice

UV záření

Dotazník v případě onemocnění v souvislosti s koupáním

Přírodní koupací vody v ČR

Koupací vody ČR

Koupací vody v ČR podle směrnice 76/160/EHS

Kvalita rekreačních vod v ČR

Informace na úřední desce související s koupáním

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2024

Přiložené soubory:

Seznam vod ke koupání 2024

zveřejněno 19. 3. 2024