KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Prohlášení o přístupnosti

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen "KHS kraje Vysočina") se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky www.khsjih.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku: https://www.khsjih.cz/.

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 99/2019 Sb.").

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

Další formáty
Na internetových stránkách jsou informace poskytovány i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC, DOCX, RTF a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Na internetových stránkách jsou některé informace poskytnuty v podobě, v níž byly poskytnuty jiným subjektem (např. jiným správním orgánem), a to v nepřípustné podobě, nicméně KHS kraje Vysočina je má i přes to povinnost zveřejnit. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 1. 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného KHS kraje Vysočina.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail podatelna@khsjih.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz