KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Kariéra

Pokud máte zájem pracovat na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina (dále KHSV), sledujte aktuálně vyhlašovaná výběrová řízení.

Můžete kontaktovat Ing. Hanu Šulcovou (hana.sulcova@khsjih.cz, telefon: +420 566 650 812), která vám poskytne veškeré potřebné informace.

V této chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení. Zkuste se podívat později.
 

Všechny formuláře k výběrovým řízení jsou k dispozici zde.

 • Svou přihlášku zasílejte na kontakty uvedené v daném vyhlášeném výběrovém řízení (dále jen VŘ).
 • Po uplynutí termínu pro podávání přihlášek do VŘ jsou všechny žádosti posouzeny a uchazeči, kteří vyhoví vyhlášeným kritériím, jsou pozváni k ústnímu pohovoru.
 • Na základě ústního pohovoru je vybrán nejvhodnější kandidát na danou služební nebo pracovní pozici.
 • Účastníkům VŘ je sdělena informace o přijetí nebo nepřijetí do služebního/pracovního poměru.

 

Výběrová řízení jsou vedena dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Adaptační proces přispívá k co nejlepšímu a nejrychlejšímu přizpůsobení se nového zaměstnance podmínkám KHSV.

 • Přímý nadřízený zaměstnanci nastaví Individuální plán adaptace, poskytne mu základní informace o fungování KHSV, pomůže mu k rychlému začlenění do kolektivu, seznámí jej s vnitřními předpisy a s nastavenými pracovními procesy.
 •  K usnadnění orientace po nástupu slouží s praktickými radami Vstupní příručka nového zaměstnance.
 • Nabízíme zajímavou a pestrou práci v příjemném kolektivu.
 • Záleží nám na spokojenosti našich zaměstnanců.
 • Řídíme se principy dobré správy.
 • KHSV vytváří svým zaměstnancům podmínky pro sladění rodinného a osobního života s výkonem práce/služby.
 • Nabízíme celou řadu benefitů:
  • Pracovní doba
   • KHSV umožňuje svým zaměstnancům pružné rozložení pracovní doby, kdy si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby mezi 6:00 a 18:00 hod., s povinností přítomnosti na pracovišti od 7:30 do 13:00 hod.
  • Dovolená
   • Zaměstnanci mají nárok v kalendářním roce na pět týdnů dovolené na zotavenou.
  • Volno z osobních důvodů („indispoziční volno“)
   • Zaměstnanec může z osobních důvodů požádat v kalendářním roce o poskytnutí až pěti dnů indispozičního volna.
  • Stravenky
   • KHSV přispívá svým zaměstnancům na stravné.
  • Odměny k výročím
   • V souladu s Kolektivní smlouvou a Kolektivní dohodou odměňuje KHSV své zaměstnance k životním a pracovním jubileím.
  • Služební volno ke studijním účelům
   • KHSV umožňuje čerpání až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům, zejména k přípravě na vykonání úřednické zkoušky.