KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Děti a mladiství

Aktuálně

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2023 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2022 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2021 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2020 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2019 v Kraji Vysočina

zveřejněno 29. 12. 2022

Venkovní hrací plochy jsou veřejně přístupné plochy určené pro hry dětí a musí mít svého provozovatele, aby byla splněna základní podmínka pro předpoklad, že jsou při jejich provozu hygienické požadavky na ně kladené dodržovány. Takové plochy také podléhají státnímu zdravotnímu dozoru a kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních norem provádějí orgány ochrany veřejného zdraví (KHS).

zveřejněno 29. 12. 2022

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních

Nutriční doporučení

Pokrývka hlavy a ochranný oděv

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace v kategorii

Meziresortní pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro institucionální stravování vydala metodiku možnosti zajištění dietního stravování ve školních jídelnách.

 

Obrázek, přebal metodické příručky pro školní jídelny o dietním stravování

 

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

zveřejněno 8. 2. 2024

Průběžné výsledky kontrol vnitřního prostředí ve školách

zveřejněno 30. 10. 2023

Jak sestavit zdravý jídelníček, aby nám strava nejen chutnala, dodala nám energii, ale také prospívala našemu zdraví, poradí Výživa na vlastní pěst, publikace Státního zdravotního ústavu.

Správná výživa je významná v prevenci civilizačních nemocí. jako jsou srdečně cévní onemocnění, nádorová onemocnění, cukrovka, osteoporóza. Zdravý životní styl prospívá našemu zdraví. 

Výživa na vlastní pěst

zveřejněno 22. 6. 2023

Svrab (Informační leták SZÚ)

zveřejněno 4. 5. 2023

OBECNÁ INFORMACE k době dozvuku
pro ředitele, zřizovatele a projektanty škol a školských zařízení - aktualizace

zveřejněno 9. 3. 2023

Informace o plnění požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace rodičům a školám pro případ zavšivení dětí

Svrab - Informace

zveřejněno 29. 12. 2022

Pořádání škol v přírodě - souhrn potřebných informací.

zveřejněno 29. 12. 2022