KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Děti a mladiství

Aktuálně

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2021 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2020 v Kraji Vysočina

Závěrečná zpráva o letní dětské rekreaci v roce 2019 v Kraji Vysočina

zveřejněno 29. 12. 2022

Pořádání škol v přírodě - souhrn potřebných informací.

zveřejněno 29. 12. 2022

Venkovní hrací plochy jsou veřejně přístupné plochy určené pro hry dětí a musí mít svého provozovatele, aby byla splněna základní podmínka pro předpoklad, že jsou při jejich provozu hygienické požadavky na ně kladené dodržovány. Takové plochy také podléhají státnímu zdravotnímu dozoru a kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních norem provádějí orgány ochrany veřejného zdraví (KHS).

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních

Nutriční doporučení

Pokrývka hlavy a ochranný oděv

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace v kategorii

Svrab (Informační leták SZÚ)

zveřejněno 4. 5. 2023

OBECNÁ INFORMACE k době dozvuku
pro ředitele, zřizovatele a projektanty škol a školských zařízení

zveřejněno 9. 3. 2023

Informace o plnění požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví

zveřejněno 29. 12. 2022

Informace rodičům a školám pro případ zavšivení dětí

Svrab - Informace

zveřejněno 29. 12. 2022