KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Provozní informace KHSV

Aktuálně

Z technických důvodů bude dne  29. 9. 2023 provoz Krajské hygienické stanice kraje Vysočina omezen do 13:00 hod.

zveřejněno 23. 6. 2023