KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbory a oddělení

Odbor hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Odbor hygieny práce

Odbor protiepidemický

Podpora zdraví a zdravotní politika

Odbor ekonomicko-provozní

Oddělení správní