KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Informace v Easy-to-Read

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

Hygienická stanice je úřad.

Hygienická stanice chrání zdraví obyvatel.

Pracovníkům hygienické stanice se říká hygienici.

Každý kraj má svou hygienickou stanici.
Říká se jí krajská hygienická stanice.
Někdy se používá zkratka KHS.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina je v Jihlavě.

 

Co krajská hygienická stanice dělá?

 

 třeba žloutenka nebo chřipka.

Hygienici kontrolují, jestli lidé dodržují předpisy a není ohroženo zdraví.

 

Hygienici například kontrolují restaurace a jídelny, jestli dodržují pravidla pro přípravu a vydávání jídla.

 

Hygienici například kontrolují školy, jestli se tam dodržují pravidla pro zdraví dětí.

Třeba jak se ve třídě uklízí nebo větrá.

Ve školních jídelnách kontrolují, jak se vaří jídlo a jestli je tam čisto.

Na dětských táborech kontrolují pořádek a čistotu. Aby dětem nebylo špatně ze zkaženého jídla.

 

Hygienici kontrolují například kadeřnictví, masérny, hotely nebo nemocnice.

Kontrolují, jestli je v nich čisto a všichni dodržují předepsaná pravidla.

 

Hygienici například kontrolují, jestli je voda z vodovodu pitná.

Také kontrolují čistotu vody v bazénech.

 

Hygienici například kontrolují, aby hračky, kosmetika a další výrobky nebyly pro lidi nebezpečné.

Také dělají kontroly v práci, jestli pracovníci mají bezpečné pracoviště a mají dobré pracovní podmínky.

 

Potřebujete se KHS kraje Vysočina na něco zeptat nebo nám něco říct?

Můžete zavolat na číslo 567 564 551.

Můžete poslat e-mail na adresu: podatelna@khsjih.cz

nebo napsat dopis na adresu: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava  586 01

Nebo k nám můžete přijít osobně.

Jak se k nám dostanete?

Trolejbusem: pojedete linkou B, C, D, F nebo H.          

Vystoupíte na zastávce Vysoká škola polytechnická

Hledejte tuto budovu:

budova sídla KHSV v Jihlavě            

 

U vchodu je recepce. Zeptejte se na recepci, kam jít dál.

Jestli potřebujete bezbariérový vstup, zazvoňte na zvonek vedle vstupních dveří. Přijde za vámi recepční a otevře vám bezbariérový vchod. Dostanete se rovnou k výtahu.

zvonek vedle vchodu do sídla KHSV