KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Hluk

Informace v kategorii

Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

zveřejněno 27. 12. 2022

Metodika k hluku pro stavebníky v Kraji Vysočina

zveřejněno 27. 12. 2022