KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Nouzové zásobování pitnou vodou (informace pro provozovatele)

Opatření při nouzovém zásobování v případě omezeného nebo úplného odstavení zdrojů pitné vody v Kraji Vysočina