KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru

Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru