KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Azbest

Azbest v ovzduší a legislativní zajištění ochrany zdraví

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Materiál byl sestaven pracovníky KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a je uveřejněn s laskavým svolením jejího vedení.