KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Potravinové právo EU

Právní předpisy Evropské unie závazné pro provozovatele stravovacích služeb od 1. ledna 2006:

 

Kodex hygienických pravidel, pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu