KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Alimentární nákazy (onemocnění z potravin)

Escherichia coli

Listerióza - Rady a doporučení