KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Pořádání akcí pro děti

Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022

Nakládání s odpady na táborech

Informace ze zákona č. 258/2000 Sb. týkající se škol v přírodě, zotavovacích a jiných akcí

Další požadavky - vyhláška č. 106/2001 Sb.

Minimální rozsah rozboru pitné vody

Pitná voda na táborech - informace pro pořadatele

 

Všechny potřebné formuláře najde na stránce "Formuláře".

 

Pořádání škol v přírodě – na koho se vztahuje povinnost ohlášení

Školy v přírodě se z hlediska rozsahu hygienických požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb. rozdělují na:

  1. školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů, režim je podobný zotavovací akci - pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

  2. školy v přírodě na dobu 5 dnů (4 noci) nebo kratší, jsou přiřazeny k jiným podobným akcím pro děti – pořádající osoba není povinna příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví akci ohlásit