KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Základní informace pro občany Ukrajiny

Pomoc Ukrajině - Kraj Vysočina | Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)

 

Pomoc Ukrajině – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг

 

Ukrajinsko-české komunikační karty zdravotnictví
Українсько-чеські картки зв’язку охорони здоров’я

01 Dětské lékařství | Педіатрія

02 Gynekologie a porodnictví | Гінекологія та акушерство

03 Ošetřovatelství | Обстеження

04 Vnitřní lékařství | Терапія

05 Seznam obtíží + strava | Список труднощів + дієта