KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Jak se chránit před nebezpečnými onemocněními z jídla (alimentárními nákazami)

V České republice v posledních měsících přibývá hlášených závažných průjmových onemocnění způsobených určitými kmeny Escherichia coli, schopnými produkovat Shiga toxin. Z 80 % pacientů se jednalo o děti ve věku do pěti let. Ohrožené jsou, kromě dětí, také starší osoby.

Uvedené bakterie jsou schopné způsobit velmi závažné onemocnění s krvavým průjmem, který může v některých případech vyústit v akutní selhání ledvin vyžadující intenzívní péči.

Onemocnění je často spojeno s letními aktivitami, jako je grilování, návštěvy zvířecích farem apod. Zdrojem infekce může být především nedostatečně tepelně upravené maso, nepasterizované mléko. Cestou přenosu bývá přímý kontakt se zvířaty a jejich blízkým prostředím.

V této souvislosti vydal Státní zdravotní ústav informace pro veřejnost, jak se chránit před rizikem onemocnění a na co si dávat především pozor:

Alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem – nákazy vyvolané Shiga toxin produkující bakterií Escherichia coli. Informace pro veřejnost., SZÚ (szu.cz)