KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Analýza zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina 2019

Analýza zdravotního stavu obyvatel v Kraji Vysočina je demografickým a statistickým přehledem o zdraví obyvatel žijících na území Kraje Vysočina.

Byl zpracován odborým týmem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Analýzy zdravotního stavu obyvatel regionu se zpracovávají každých pět let.

Analýza zdravotního stavu obyvatel Kraje Vysočina 2019