KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Obecná informace o době dozvuku ve školách

OBECNÁ INFORMACE k době dozvuku
pro ředitele, zřizovatele a projektanty škol a školských zařízení


Doba dozvuku:
Požadavky na dobu dozvuku jsou řešeny:

v ustanovení § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb.,  a v české technické normě ČSN 73 0527.
Dle účelu využití mají prostory stanoveny dobu dozvuku.  Například učebny 0,7 s., tělocvičny mají stanovenu dobu dozvuku v závislosti na objemu prostoru atp.

Výjimku mají v technické normě tyto tři prostory:

školní jídelna
školní družina
herna mateřské školy

V těchto třech jmenovaných prostorech se doba dozvuku NEPOČÍTÁ ani NEMĚŘÍ.
Místo toho je uvedenou technickou normou stanoven požadavek na opatření, a to instalaci
ŠIROKOPÁSMOVÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU STROPU třídy pohltivosti A nebo B