KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Obecná informace o době dozvuku ve školách

OBECNÁ INFORMACE k době dozvuku

pro ředitele, zřizovatele a projektanty škol a školských zařízení – aktualizace

 

Požadavky na dobu dozvuku jsou řešeny:

v ustanovení § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb. a v české technické normě ČSN 73 0527, Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely, která byla novelizována v srpnu 2023.

Novelizace uvedené normy mj. také nahrazuje požadavek širokopásmového akustického podhledu v některých prostorech požadavkem založeným na poměru ekvivalentní pohltivé plochy k objemu řešeného prostoru.