KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

V Evropě se vyskytly případy botulismu pravděpodobně po lékařských zákrocích

V období od konce února do 10. března 2023 byly zaznamenány v některých Evropských státech (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Turecko) případy botulismu. Onemocnění pravděpodobně souvisí s intragastrickou aplikací injekcí botulotoxinu (BTX). Jedná se o lékařskou intervenci zaměřenou na snížení tělesné hmotnosti.

Dle tiskové zprávy Státního zdravotního ústavu ze dne 14. 3. 2023 je epidemiologická souvislost mezi vznikem onemocnění botulismem a léčbou obezity, aplikovanou soukromými nemocnicemi v Turecku Více informací na Případy botulismu v Evropě po lékařských zákrocích botulotoxinem , ECDC, 14. 3. 2023 - SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz).

Je doporučováno jednotlivcům, kteří cestovali do Istanbulu a Izmiru k podstoupení intragastrické léčby BTX mezi 22. únorem a 1. březnem 2023, aby vyhledali lékařskou konzultaci u svého praktického lékaře, zejména pokud pociťují příznaky, jako je slabost, potíže s dýcháním a/nebo polykáním.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) důrazně vyzývá občany EU/EHP, aby nepodstupovali intragastrickou léčbu obezity pomocí BTX v Turecku, protože tento zákrok je v současnosti spojen s významným rizikem rozvoje botulismu.

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.