KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Povodně

Pravidla základní hygieny po záplavách

Pravidla při likvidaci plísní v budovách v zaplavených oblastech

Dávkování desinfekčního prostředku Chloraminu T při povodních

Leptospiróza - nebezpečí nákazy

Stanovisko poškození potravin

Pravidla používání zasaženého individuálního zdroje pitné vody, asanace individuálního zdroje pitné vody a další informace

Postup při sanaci studní postižených povodněmi

Laboratorní vyšetření studní, které slouží k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v oblastech postižených záplavami - informace MZ ČR

Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou vodou

Příloha metodického postupu KHS kraje Vysočina při řešení nedodržení jakosti pitné vody

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele venkovních hracích ploch, které jsou určeny pro hry a sport dětí a mladistvých