KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

K prevenci HIV/AIDS přispívá poradenství a testování. Každý se může nechat otestovat anonymně a zdarma i v Kraji Vysočina

V České republice bohužel až tisíc osob neví, že jsou HIV pozitivní. Pokud se nenechají cíleně testovat, jejich nákaza se zjistí při jiném vyšetření, případně při ošetření z důvodu zdravotních obtíží. Přitom včas zahájená léčba dokáže pacientovi zachovat kvalitu života a předejít rozvinutí případných komplikací. Včasné odhalení HIV pozitivity má zásadní význam také v prevenci dalšího šíření nemoci ve společnosti. Pokud se řádně léčí, je infekčnost osob s nákazou HIV totiž minimální.

V Jihlavě v Domě zdraví funguje již několik let Poradna HIV/AIDS, kam se mohou obracet lidé o radu. Nejen v Jihlavě ale i na dalších čtyřech místech v regionu je možné se nechat anonymně a zdarma otestovat.

Kde je možné se nechat zdarma a anonymně otestovat:

Testování HIV | Testování HIV VYSOČINA (tadyted.com).

Odborníci provedou odběr krve, která je laboratorně vyšetřena a výsledek je znám do několika dní. Zájemci se na tato místa kromě testování mohou obracet i pro radu a případnou pomoc. A to nejen ohledně infekce HIV ale i ostatních přenosných pohlavních chorob. Dostanou odpovědi, jaká jsou rizika nákazy některou pohlavně přenosnou nemocí i jak lze nebezpečí předcházet.

V týdnu od 20. do 27. listopadu, kdy probíhal Evropský týden testování HIV a žloutenky, se jen v jihlavské Poradně HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu nechalo vyšetřit 12 klientů. Kromě testů na HIV protilátky si někteří nechali provést také krevní test na syfilis, virovou hepatitidu typu B a C. Výsledky všech vyšetření dopadly dobře, byly negativní.

Další informace:

Národní program boje proti AIDS;

Státní zdravotní ústav;

Národní zdravotnický informační portál NZIP.

leták- 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIVleták v ukrajinštině - 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIVleták v angličtině - 20 minut Vám může prodloužit život propagující testování HIV

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 567 564 586.