KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Postup při sanaci studní postižených povodněmi

Doporučený postup při sanaci studní po povodni.