KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Břevnická nádrž

Informace

Informace

k.ú. Chotěboř, k.ú. Dobkov, povodí Vltava, nadmořká výška: 526 m n. m., rozloha: 12,5 ha

Popis

Jedná se o vodní plochu ležící v zahrádkářské kolonii na okraji města Chotěboř směrem na Dobkov. Koupací oblast leží v prostředí zahrádkářské kolonie za městem Chotěboř. Pláž je travnatá s pozvolným vstupem do vody. Zdrojem vody je Břevnický potok. Rybník nemá bodový zdroj znečištění. Vzhledem k charakteru koupacího místa nelze očekávat jakoukoliv nabídku služeb ani vybavenost.

Kvalita

Voda v rybníce je zásaditého charakteru (pH 7,1-10,7) s huminovými látkami, přestože koncentrace chlorofylu-a nejsou příliš vysoké, dochází k pravidelnému výskytu sinic. Kvalita vody se vlivem množství dešťových srážek v jednotlivých letech velmi liší.

Přístup

Břevnická nádrž se nachází na okraji města Chotěboř v těsné blízkosti silnice II/351. Nádrž je dobře viditelná přímo ze silnice. Parkování je možné v zahrádkářské kolonii podél nádrže.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: Břevnická nádrž

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
31. 8.Teplota vody 21,1°C, průhlednost 0,9 m, vysoký výskyt sinic - pro uživatele představuje zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání a pro uživatele představuje zdravotní riziko..
24. 8.Průhlednost vody je 1,05 m. Teplota vody je 24,0°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
17. 8.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 22,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
10. 8.Teplota vody 17,8°C, průhlednost 1,2m, vysoký výskyt sinic - pro uživatele představuje zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. Po větších deštích hrozí krátkodobě (přibližně 3 dny) při koupání zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním.
27. 7.Teplota vody 22,0°C, průhlednost 1,15 m, bez viditelného znečištění.
13. 7.Teplota vody 24,1°C, průhlednost 1,6 m, bez viditelného znečištění.
29. 6.Teplota vody 22,7°C, průhlednost 1,6 m, bez viditelného znečištění.
15. 6.Teplota vody 19,5°C, průhlednost 1,2 m, bez viditelného znečištění.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Teplota vody 18,6°C, průhlednost 0,80m, vysoký výskyt sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání.
18. 8.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 21,7°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
11. 8.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 22°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
4. 8.Průhlednost 1 m. Teplota vzorku 21,5°C. Zjištěný výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
28. 7.Průhlednost vody je 1,1 m. Teplota vody je 23,6°C, zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat.
14. 7.Teplota vody 18,9°C, průhlednost 1,01 m, bez viditelného znečištění.
30. 6.Teplota vody 23,5°C, průhlednost 1 m, bez viditelného znečištění.
9. 6.Teplota vody 21,2°C, průhlednost 1,05 m, bez viditelného znečištění.
legenda

Hodnoty za rok: 2021

DatumHodnotaPoznámka
2. 9.Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 17,4°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
26. 8.Průhlednost vody je 1,17 m. Teplota vody je 20,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
19. 8.Průhlednost vody je 0,7 m. Teplota vody je 23,9°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
12. 8.Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 20,8°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
29. 7.Teplota vody 23,6°C, průhlednost 0,8 m, bez viditelného znečištění.
15. 7.Průhlednost vody je 0,70 m, teplota vody je 24,2°C, průhlednost vody snížená z důvodů dlouhotrvajících dešťových srážek.
1. 7.Teplota vody 24,8°C, průhlednost 1,3 m, bez viditelného znečištění
9. 6.Teplota vody 20,4°C, průhlednost 1,25 m, bez viditelného znečištění
legenda