KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupací biotop Malvíny - Třešť

Informace

Informace

k.ú. Třešť, nadmořká výška: 545 m n. m., rozloha: 3461 m²

Popis

Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Tato část je provedena z PVC fólie o tl. 1,5mm. Ochoz okolo koupací části je proveden z pryžové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna, jejíž dno rovněž tvoří PVC fólie. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Díky výstuži PVC fólií se mohou nečistoty v koupací části odsávat vodním vysavačem a biotop není zapotřebí každoročně vypouštět. Hygienické zázemí je k dispozici v nedalekém kempu.

Kvalita

V letošním roce 2016 je koupací biotop ve zkušebním provoze a je pravidelně prováděno vzorkování povrchové vody.

Přístup

Koupací biotop se nachází v jihovýchodní části města Třešť, cca 0,5 km od centra. Návštěvníci mohou využívat stávající parkovací plochy v intravilánu města Třeště (ulice Čenkovská, Nerudova, Barvířská, Revoluční, Havlíčkova, Partlicova, B. Smetany, Nádražní, Dr. Richtra, Vozábova).

Mapa

Fotografie

Výsledky sledování: Koupací biotop Malvíny - Třešť

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Teplota vody 25,6°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
10. 8.Teplota vody 18,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
27. 7.Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
13. 7.Teplota vody 24,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
29. 6.Koupací sezóna zahájena provozovatelem 17.6.2023. Teplota vody 22,5 °C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
15. 6.není zahájena koupací sezóna.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Teplota vody 22,0°C,velmi nízká průhlednost v dětské části Je způsobena silným deštěm při vzorkování.
11. 8.Teplota vody 23,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
28. 7.Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
14. 7.Teplota vody 18,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
30. 6.Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
9. 6.Provoz zahájen 11.6.2022. Průhlednost až na dno, bez mikrobiologického znečištění.
legenda

Hodnoty za rok: 2021

DatumHodnotaPoznámka
26. 8.Teplota vody 20,0°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. Dle sdělení provozovatele ukončují provoz.
12. 8.Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
29. 7.Teplota vody 23,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
15. 7.Teplota vody 21,9°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
1. 7.Voda vykazuje mírně zvýšené mikrobiální znečištění pravděpodobně po přívalových srážkách, bude zajištěn kontrolní vzorek ,další postup dle výsledků tohoto vzorku
10. 6.Koupací sezóna není zahájena.
legenda