KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupací biotop Malvíny - Třešť

Informace

Informace

k.ú. Třešť, nadmořká výška: 545 m n. m., rozloha: 3461 m²

Popis

Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Tato část je provedena z PVC fólie o tl. 1,5mm. Ochoz okolo koupací části je proveden z pryžové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna, jejíž dno rovněž tvoří PVC fólie. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Díky výstuži PVC fólií se mohou nečistoty v koupací části odsávat vodním vysavačem a biotop není zapotřebí každoročně vypouštět. Hygienické zázemí je k dispozici v nedalekém kempu.

Kvalita

V letošním roce 2016 je koupací biotop ve zkušebním provoze a je pravidelně prováděno vzorkování povrchové vody.

Přístup

Koupací biotop se nachází v jihovýchodní části města Třešť, cca 0,5 km od centra. Návštěvníci mohou využívat stávající parkovací plochy v intravilánu města Třeště (ulice Čenkovská, Nerudova, Barvířská, Revoluční, Havlíčkova, Partlicova, B. Smetany, Nádražní, Dr. Richtra, Vozábova).

Mapa

Fotografie

Výsledky sledování: Koupací biotop Malvíny - Třešť

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bude zahájeno dne 10. 6. 2024.

Hodnoty za rok: 2024

Pro tento rok není k dispozici žádný záznam.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Teplota vody 25,6°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
10. 8.Teplota vody 18,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
27. 7.Teplota vody 22,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
13. 7.Teplota vody 24,1°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
29. 6.Koupací sezóna zahájena provozovatelem 17.6.2023. Teplota vody 22,5 °C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
15. 6.není zahájena koupací sezóna.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.Teplota vody 22,0°C,velmi nízká průhlednost v dětské části Je způsobena silným deštěm při vzorkování.
11. 8.Teplota vody 23,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
28. 7.Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
14. 7.Teplota vody 18,8°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
30. 6.Teplota vody 25°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění.
9. 6.Provoz zahájen 11.6.2022. Průhlednost až na dno, bez mikrobiologického znečištění.
legenda