KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Koupací biotop Jemnice

Informace

Informace

k.ú. Jemnice, nadmořká výška: 450 m n. m., rozloha: 1399 m²

Popis

Biotop je uměle vytvořená vodní plocha využívající samočistící schopnosti systému určená ke koupání. Jedná se o uzavřený systém, ve kterém voda cirkuluje pomocí čerpadel přes biologickou lagunu, je tedy využito přírodního způsobu čistění vody a ta nemusí být chemicky upravována a desinfikována. Biotop je napájen vodou z veřejného vodovodu a vodou z vlastní vrtané studny, která kvalitou odpovídá svému využití. Užitnou část koupacího biotopu tvoří vlastní koupací nádrž a brouzdaliště pro děti. Ochoz okolo koupací části je proveden z protiskluzové dlažby a okolní plocha sloužící jako pláž je zatravněna. Nedílnou součástí celého díla je biologická laguna. Biotop tvoří uzavřený okruh, ve kterém voda pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě cirkuluje přes čistící lagunu osázenou vodními rostlinami, která je situována tak, aby v ní voda kaskádovitě protékala a gravitačně se vracela zpět do koupací části biotopu. Hygienické zázemí a občerstvení je k dispozici v areálu koupaliště.

Kvalita

V letošním roce 2020 je biotop poprvé v provozu a bude pravidelně monitorován vzorkováním povrchové vody.

Přístup

Biotop Jemnice se nachází v severozápadní odlehlé části města Jemnice. Areál přírodního koupaliště je přístupný přes lávku z Červenomlýnské ulice. Návštěvníci mohou využívat přilehlé parkoviště (pozemek parcelní číslo 1060/1 v k.ú. Jemnice) vzdálené cca 35 m od vstupu do areálu.

Mapa

Fotografie

Výsledky sledování: Koupací biotop Jemnice

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bude zahájeno dne 10. 6. 2024.

Hodnoty za rok: 2024

Pro tento rok není k dispozici žádný záznam.

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
24. 8.Teplota vody je 24,7 °C. Zvýšené množství chlorofylu. Po koupání se doporučuje osprchovat.
10. 8.Teplota vody je 17,6°C, teplota vzduchu 12,0°C, průhlednost 1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se nachází pouze v malém množství.
27. 7.Teplota vody je 23,4°C, průhlednost 1,6m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se nachází pouze v malém množství.
13. 7.Teplota vody je 24,3°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se nachází pouze ve velmi malém množství.
29. 6.Teplota vody je 23,3°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se nachází pouze ve velmi malém množství.
15. 6.Teplota vody je 19,7°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, chlorofyl se nachází pouze ve velmi malém množství.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
2. 9.Teplota vody je 20,6°C, průhlednost 1,5m. Bylo zjištěno mikrobiologické znečištění.
11. 8.Teplota vody je 24°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku.
28. 7.Teplota vody je 24,6°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku.
19. 7.Teplota vody 22,2°C, mikrobiologicky voda v pořádku.
14. 7.Teplota vody je 21,9°C, průhlednost 2,1m.Bylo zjištěno mikrobiologické znečištění.
30. 6.Teplota vody je 23,4°C, průhlednost 2,1m. Mikrobiologicky je voda v pořádku.
legenda