KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

VN Sedlice

Informace

Informace

k.ú. Sedlice u Želivi, k.ú. Milotice, k.ú. Kletečná u Humpolce, povodí Vltava, nadmořká výška: 448 m n. m., rozloha: 38 ha

Popis

Vodní nádrž Sedlice leží pod obcí Sedlice v členité krajině Křemešnické vrchoviny v srdci Českomoravské vrchoviny. Přehrada (dokončeno 1927) byla postavena za soutokem Hejlovky s Hejnickým potokem, tedy blízko místa, kde spojením obou toků vzniká Želivka. Délka vzdutí vody zadržené přehradou dosahuje vzdálenosti 3 km. Prioritně VN Sedlice plní funkci představné nádrže VD Švihov a výroby elektrické energie. Využití VN Sedlice k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybolovu je podřízeno jeho hlavnímu účelu. Okolní lesy lákají k pěším výletům a jsou rájem houbařů.

Kvalita

Kvalita vody se v jednotlivých letech se velmi liší podle vodnosti dané sezóny, protože nádrž je značně průtočná. Obecně ve vodných letech bývá kvalita vody lepší.

Přístup

K hrázi Sedlické přehrady vede silnice ze Želiva přes obec Sedlice do Humpolce. Ze Želiva vede k hrázi a podél nádrže červeně značená turistická trasa.

Mapa

Fotografie

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)

Výborná kvalita vody
Výsledky sledování: VN Sedlice

Kontrola kvality vody

Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bude zahájeno dne 10. 6. 2024.

Hodnoty za rok: 2024

DatumHodnotaPoznámka
13. 6.Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 21,3 °C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
legenda

Hodnoty za rok: 2023

DatumHodnotaPoznámka
31. 8.ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,3 m, teplota vody 20,7 °C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví.
10. 8.Průhlednost vody 1 m. Teplota vody 17,8 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
27. 7.Průhlednost vody 1 m. Teplota vody 23,4 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Po koupání se doporučuje osprchovat.
13. 7.Teplota vody 22,7°C. Průhlednost vody 1,1 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice byly ve vodě nalezeny ve velmi malém množství, chlorofyl-a zjištěn pouze v malém množství, vodní květ se nevyskytuje.
29. 6.Teplota vody 24°C. Průhlednost vody 1,8 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice byly ve vodě nalezeny ve velmi malém množství, chlorofyl-a zjištěn pouze v malém množství, vodní květ se nevyskytuje.
15. 6.Teplota vody 18,3°C. Průhlednost vody 1,5 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice byly ve vodě nalezeny ve velmi malém množství, chlorofyl-a zjištěn pouze v malém množství, vodní květ se nevyskytuje.
legenda

Hodnoty za rok: 2022

DatumHodnotaPoznámka
25. 8.ZÁKAZ koupání! Průhlednost vody je 1,4 m. Teplota vody je 20,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen.
18. 8.Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 21°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen.
11. 8.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 22,6°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Ve vodním sloupci je rozptýleno větší množství jednotlivých vláken sinic. Při břehu se vyskytují shluky sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
4. 8.Průhlednost vody je 1,7 m. Teplota vody je 21,6°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat.
28. 7.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 24°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen.
21. 7.Průhlednost vody je 1 m. Teplota vody je 19,8°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen.
14. 7.Průhlednost vody je 2 m. Teplota vody je 18,1°C, zjištěn výskyt sinic a větší množství chlorofylu-a. Z důvodu možného ohrožení zdraví vlivem toxinů, které jsou produkovány sinicemi, je zákaz koupání prodloužen.
7. 7.ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,7 m, teplota vody 23,1 °C.
30. 6.ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Masový výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,5 m, teplota vody 23,7 °C.
9. 6.Průhlednost vody je 1,4 m, teplota vody je 21,5 °C. Mírně zvýšené množství chlorofylu-a.
legenda