KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Je nutné dovážet obědy v termoobalech nebo stačí klasický jídlonosič?

Každá potravina má stanovené požadavky výrobce na dodržení teplot při jejich přepravě od místa výroby do místa prodeje. Pro přepravu teplých pokrmů platí požadavek, aby po celou dobu přepravy neklesla teplota pokrmů pod bezpečnou teplotní hranici stanovenou výrobcem (obvykle +60 °C).

Tento teplotní požadavek se promítá do požadavku vhodných přepravních obalů (termojídlonosiče,  jídelní tablety apod.) pro přepravu teplých pokrmů, které po celou dobu přepravy budou schopné udržovat pokrmy v teplém stavu při minimálně +60 °C. Po stránce technické jsou dva základní přístupy k řešení a to pasivní s izotermickým obalem  nebo aktivní s přihříváním přepravního obalu v průběhu transportu.