KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Musí být v restauracích uváděny informace o alergenech v pokrmech?

Od 13. prosince 2014 vstupuje v platnost Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá tuto povinnost v restauracích (zařízeních společného stravování). Zákazníkovi musí být vhodným způsobem sdělena informace o obsahu alergenů, nebo musí být vhodným způsobem informován o dostupnosti takové informace, např. informace o alergenech obsažených v pokrmech obdržíte na požádání u obsluhy.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/uvadeni-informace-o-pritomnosti-alergenu-v-pokrmech_9637_5.html

V současné době je profesními odbornými svazy doporučováno následující řešení.

Informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby:

 1. Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně.
 2. Uvedením přímo v jídelním lístku.
 3. Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání. Zákazníkovi musí být viditelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy.  Například větou: „Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka“.

Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu, která může být rozšířena pro tento účel o aktuální informaci o obsahu alergenů, tak prostý seznam s výpisem názvu pokrmů a obsažených alergenech, samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci uvádět).

Při poskytování stravovacích služeb „na dálku“ musí být spotřebitel o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání zboží, a to prostřednictvím webových stránek, nebo jiným vhodným prostředkem, a informace musí být k dispozici i v okamžiku doručení objednaného zboží zákazníkovi, například tak, že dovozce pokrmu bude mít k dispozici seznam obsažených alergenů, který předloží zákazníkovi na vyžádání.

Příloha č. II Nařízení 1169/2011 uvádí alergeny, na které se vztahuje informační povinnost výrobců pokrmů při jejich prodeji.

Plné znění přílohy je uvedeno na str. L 304/43

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:CS:PDF

Přehledový (zjednodušený) seznam potravinových alergenů

 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut.
 2. Korýši a výrobky z nich.
 3. Vejce a výrobky z nich.
 4. Ryby a výrobky z nich.
 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich.
 6. Sójové boby a výrobky z nich.
 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy,  pekanové ořechy, para ořechy, pistácie a výrobky z nich.     
 9. Celer a výrobky z něj.
 10. Hořčice a výrobky z ní.
 11. Sezamová semena a výrobky z nich.
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l.
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj.
 14. Měkkýši a výrobky z nich.