KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jakožto zaměstnavateli se nám nedaří sehnat nového smluvního lékaře – poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zajímá nás, jak máme tuto situaci v praxi řešit, když nás všichni oslovení lékaři odmítli?

Ohledně uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je možné se obrátit např. na zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, soukromé společnosti, které mají oprávnění k poskytování pracovnělékařských služeb, nebo kliniky a oddělení pracovního lékařství nemocnic, které tyto služby poskytují.

Seznam některých lékařů, kteří tyto služby poskytují, je zveřejněn na webové stránce Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

http://www.pracovni-lekarstvi.cz/podnikatele.php?listby=name

Dále je možno využít informace pro veřejnost z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb viz

http://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost