KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jaké jsou požadavky na výrobu a prodej točené zmrzliny?

Za základní technické vybavení pro provoz pákového zmrzlinového stroje je považována pracovní plocha s dřezem s přívodem pitné teplé a studené vody, chladírenské zařízení a kuchyňská skříň pro oddělené skladování zmrzlinové směsi, provozních nádob, náčiní a pomůcek.

Při vlastním prodeji zmrzliny ze zmrzlinového stroje je nezbytné pamatovat na možnost provádění průběžné sanitace prostoru pákového mechanismu stroje včetně zajištění mytí rukou pracovníka.

Pro první zahájení činnosti provozu stroje na zmrzlinu platí povinnost oznámení této činnosti na příslušný dozorový úřad tj. KHS s možností využití formuláře „Oznámení zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti“, ve kterém se uvede rozšíření sortimentu o výrobu zmrzliny.

https://www.khsjih.cz/stranky/3-vzory-a-formulare/#fk4

Provozovatel zmrzlinového stroje má další povinnost zahrnout tuto činnost do stávající dokumentace HACCP nebo tuto dokumentaci zpracovat. Pro zpracování dokumentace HACCP lze využít příkladový vzor pro výrobu točené zmrzliny na webu KHS:

https://www.khsjih.cz/informace/cteni/24-haccp-program-bezpecnosti/