KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jaké prohlídky má zaměstnanec absolvovat, když u jeho prací došlo ke změně kategorie práce?

V daném případě je nutno vycházet z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 452/2022 Sb., kde platí, že tam, kde se jen zvýší míra rizikového faktoru, k němuž byl již zaměstnanec posouzen, tzn. z kategorie první do kategorie druhé, neprovádí se vstupní prohlídka, ale prohlídka mimořádná podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) citované vyhlášky. Pokud se však prokáže, že úroveň rizikového faktoru původně zařazeného do kategorie druhé, odpovídá nyní kategorii třetí, jde o přeřazení práce do kategorie rizikové, a proto se provádí prohlídka vstupní.