KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Mohu do provozovny stravovacích služeb nakupovat potraviny s etiketami v cizím jazyce, např. francouzské sýry zakoupené ve velkoobchodu?

Pokud jsou balené potraviny určeny k dodání do zařízení společného stravování za účelem přípravy, zpracování, dělení nebo porcování a tudíž nejdou určeny k bezprostřednímu prodeji spotřebiteli, nelze vymáhat plnění jazykových požadavků podle čl. 15 nařízení č. 1169/2011 a § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., tj. uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce.

Jedná se tak pouze o otázku dodavatelsko-odběratelských vztahů, v rámci nichž si může odběratel vyžádat předání údajů v jazyce jemu srozumitelném.

Bližší informace lze dohledat na:

https://www.szpi.gov.cz/clanek/jazykove-pozadavky-u-oznacovani-vnejsich-obalu-podle-narizeni-c-1169-2011.aspx

4.2.2020