KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jaké jsou podmínky pro rozšíření sortimentu prodejny potravin o nabídku stravovacích služeb?

Nejprve je třeba zjistit k jakému účelu byl daný objekt zkolaudovaný (vyhledat dokumentaci k danému objektu a kolaudační rozhodnutí), neboť každá provozovna musí být užívána k účelu, ke kterému je zkolaudována.

Rozšířením stávajícího sortimentu prodejny potravin o nabídku stravovacích služeb vznikne ze speciální prodejny potravin provozovna s občerstvením nebo přímo provozovna stravovacích služeb charakteru „malé kavárny“.

V přijatém podnikatelském záměru je na místě zvažovat zřízení (dostupnost) hygienického zázemní pro návštěvníky (záchody). V případě, že v záměru převáží poskytování stravovacích služeb (počet míst u stolu, rozsah přípravy nabízených pokrmů) nad prodejem potravin s občerstvením, je nezbytné provést změnu užívání stavby a to ze speciální prodejny potravin s občerstvením na provozovnu stravovacích služeb. Stavebně technické požadavky hygieny (větrání, akustika provozu, hygienické zařízení pro návštěvníky apod.) budou projekčně řešeny a ve vedeném stavebním řízení příslušnými úřady schváleny.

Pro vyhodnocení, zda-li  podnikatelský záměr má charakter zřízení provozovny stravovacích služeb (požadavek hygienického zařízení pro návštěvníky) nebo podávání doplňkového občerstvení k prodeji potravin, se doporučuje osobní jednání v předmětné věci na pracovišti KHS.