KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Je možné doma péct cukrářské výrobky a dodávat je do obchodu?

Zjednodušeně lze říci, že pečení cukrářských, pekařských i jiných výrobků musí být prováděno v provozovně, která je k tomuto účelu zkolaudována.

Pro výrobu potravin není možné využívat kuchyň určenou pro zajištění chodu domácnosti (bytové jednotky). Dle rozsahu podnikatelského záměru (kapacita výroby apod.) si lze představit uzpůsobení nevyužívaných obytných nebo obslužných prostor rodinného domu (nemovitosti) k realizaci podnikatelského záměru zřízení potravinářského provozu výroby potravin.

Uvedený dotaz  je rovněž zodpovězen v otázce "Mohu potraviny vyrábět v domácnosti a prodávat z domu?"