KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Potřebuji jako prodejce baleného koření zdravotní průkaz?

Zdravotní průkaz pro stánkový prodej baleného koření nepotřebujete, při prodeji nepřicházíte do přímého styku s potravinami.

Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (plné znění legislativního požadavku je uvedeno v § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).