KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Jihlava
Mgr. Zdeněk Novotný
ředitel odboru

Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Jihlava a Třebíč

Třebíč
MVDr. Petr Soustružník
vedoucí oddělení

Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Havlíčkův Brod
Bc. Jana Krupková
vedoucí oddělení

Předměty běžného užívání

Jihlava
Ing. Vendula Kalábová
odborný rada

 

 

Popis činnosti odboru