KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor hygieny výživy, předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých

Jihlava
Ing. Šimon Veleba
ředitel odboru

Oddělení hygieny výživy

Třebíč
MVDr. Petr Soustružník
vedoucí oddělení

Oddělení předmětů běžného užívání

Jihlava
Ing. Vendula Kalábová
vedoucí oddělení

Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Jihlava
Ing. Kamila Hodačová
vedoucí oddělení

 

Popis činnosti odboru