KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Jihlava
Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru

Oddělení hygieny dětí a mladistvých Jihlava, Třebíč a Pelhřimov

Jihlava
Ing. Helena Špinarová
vedoucí oddělení

Oddělení hygieny dětí a mladistvých Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou
Hana Zajícová
vedoucí oddělení

 

Popis činnosti odboru

Zajišťuje výkon státní správy a státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdravých životních a pracovních podmínek v prevenci vzniku nemocí a dalších poruch zdraví souvisejících s výchovou a vzděláváním dětí a mladistvých do dovršení 18. roku věku.

 

Je dotčeným správním úřadem

 

Během těchto činností rozhoduje ve snaze snížit zdravotní rizika a míru závažnosti zátěže dětí a mladistvých vystavených rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek. Podílí se na kontrole a řízení místních programů podpory a ochrany zdraví dětí a mladistvých, spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zaměřené na děti a mladistvé.