KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor protiepidemický

Jihlava
MUDr. Hana Pavlasová
ředitelka odboru

Oddělení protiepidemické Jihlava

Jihlava
Radka Štěpánková
vedoucí oddělení

Oddělení protiepidemické Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Havlíčkův Brod
Mgr. Lucie Dvořáčková
vedoucí oddělení

Oddělení protiepidemické Třebíč

Třebíč
Mgr. Edita Kusá
vedoucí oddělení

Oddělení protiepidemické Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou
Mgr. Jana Pácalová
vedoucí oddělení

 

 

Popis činnosti odboru

 

Pracoviště drogové epidemiologie