KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor protiepidemický

Jihlava
MUDr. Hana Pavlasová
ředitelka odboru

Oddělení protiepidemické Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Třebíč
Mgr. Edita Kusá
vedoucí oddělení

Oddělení protiepidemické Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Havlíčkův Brod
Mgr. Lucie Dvořáčková
vedoucí oddělení

 

Popis činnosti odboru

 

Pracoviště drogové epidemiologie