KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor ekonomicko-provozní

Žďár nad Sázavou
Ing. Alena Růžičková
ředitelka odboru

Oddělení ekonomické

Žďár nad Sázavou
Ing. František Dvořák
vedoucí oddělení

Oddělení provozně organizační

Žďár nad Sázavou
Tomáš Kamarád, DiS.
vedoucí oddělení

 

Popis činnosti odboru